fchen13

Fang

Fang Chen

Financial Manager
Bioelectronics and Biosensors
Staff
Biodesign CAT

Location: TEMPE

Contact Information
Fang.Chen.2@asu.edu
(480) 965-5210