wjing5

Wenwen

Wenwen Jing

Assistant Research Scientist
Bioelectronics and Biosensors

Location: TEMPE

Contact Information
Wenwen.Jing@asu.edu
(480) 399-6929