sroshdif

Shayesteh

Shayesteh Roshdi Ferdosi

Alumni
Arizona State University
External Collaborator
Personalized Diagnostics

Research Interests

Bioinorganic Chemistry, Bioanalytical Chemistry