Xiaoguang Bai
Xiaoguang Bai
External Collaborator
BioEnergetics
Xun Ji
Xun Ji
Postdoctoral Research Associate
BioEnergetics
Xiangxing Kong
Xiangxing Kong
Associate Research Scientist
Personalized Diagnostics
External Collaborator
Biosignatures Discovery Automation
Xiang LAN
Xiang LAN
Postdoctoral Research Associate
Molecular Design and Biomimetics
Xiangwei Peng
Xiangwei Peng
Student Bioinformatics
Personalized Diagnostics
Xiaodong Qi
Xiaodong Qi
Assistant Research Scientist
Molecular Design and Biomimetics
Xiaojun Xian
Xiaojun Xian
Research Scientist
Bioelectronics and Biosensors
Xiong ZHENG
Xiong ZHENG
External Collaborator
Swette Center for Environmental Biotechnology
Xu Zhou
Xu Zhou
Grad Teaching Assistant
School of Molecular Sciences