Xiangxing Kong
Xiangxing Kong
Associate Research Scientist
Personalized Diagnostics
External Collaborator
Biosignatures Discovery Automation
Xingyu LUO
Xingyu LUO
External Collaborator
Molecular Design and Biomimetics
Xiangwei Peng
Xiangwei Peng
Grad Research Assistant
Personalized Diagnostics
Xiaodong Qi
Xiaodong Qi
Assistant Research Scientist
Molecular Design and Biomimetics
Xiaolong WANG
Xiaolong WANG
Visiting Scholar
Biodesign ME
Xiaojun Xian
Xiaojun Xian
Research Scientist
Bioelectronics and Biosensors
Xu Zhou
Xu Zhou
Graduate Research Assistant
Molecular Design and Biomimetics