Xiaodong Qi
Xiaodong Qi
Assistant Research Professor
Biodesign MDB
Xiwei Li
Xiwei Li
Grad Research Associate
SSEBE CBBG
Xiaoyan Zhou
Xiaoyan Zhou
Graduate Research Assistant
Biodesign BB
Xu Zhou
Xu Zhou
Postdoctoral Research Scholar
Biodesign MDB
Xinyu Zhou
Xinyu Zhou
Graduate Research Assistant
Biodesign BB
Xuan FU
Xuan FU
Assistant Research Scientist
Biodesign BE
Xiangxing Long
Xiangxing Long
Grad Research Associate
Sch Sustain Engr & Built Envrn
Xiaodong Qi
Xiaodong Qi
Assistant Research Professor
Biodesign MDB